@cademy – PHP & MySQL

@cademy – HTML & CSS
09/10/2015
Startup akademija – II ciklus
18/12/2015

OPIS KURSA

U ovom kursu ćemo obraditi: osnovne tehnike PHP programiranja, obradu opštih web koncepata i onih koji počivaju na jeziku PHP, kreiranje web aplikacija, bezbjednosne koncepte web aplikacija, rukovanje stanjem, rukovanje fajl sistemom, obradu asihnronih klijentskih poziva i procesiranje HTML formi. Kurs upoznavaje polaznika sa objektno orjentisanim programiranjem kroz PHP.

 

CILJ KURSA

Cilj kursa je osposobljavanje polaznika za pravljenje web aplikacija uz pomoć PHP-a. Nakon slušanja i razumjevanja ovog materijala, polaznik će biti sposoban da samostalno osmisli, projektuje i kreira kompleksne, efikasne i bezbjedne web aplikacije, kroz objektno orjentisanu PHP implementaciju. Kurs je namijenjen nezaposlenim licima, licima koja žele da izvrše prekvalifikaciju zanimanja I studentima.

 

KOME JE NAMIJENJEN?

Kurs je namijenjen nezaposlenim licima koja žele da, kroz sticanje novih znanja, stvore preduslove za zaposlenje u IT sektoru.

 

POTREBNO PREDZNANJE

–        Poznavanje rada na računaru

–        Engleski jezik

 

TRAJANJE KURSA

–       26 časova

 

PLAĆANJE

–       Kurs je besplatan (Za učešće na kursu je potrebno uplatiti depozit u iznosu od 100 KM. Depozit će biti vraćen polaznicima koji budu prisutni na minimalno 80% časova)

 

NAČIN PRIJAVE

–       Biografiju i prijavni obrazac poslati na trening@icbl.ba. Za više informacija kontaktirajte nas putem telefona: 051 340 619

 

ROK ZA PRIJAVU

–       25. oktobar 2015. godine.