BRiO – Business Academy

U cilju pružanja podrške razvoju poslovnih ideja mladih osoba u Bosni i Hercegovini, Inovacioni centar Banja Luka realizuje program pod nazivom „BRiO Business Academy“ BRiO Business Academy predstavlja edukativno-mentorski program koji ima za cilj da mladim osobama, sa dobrim...
Pročitaj više →