Javni poziv za iskazivanje interesa za saradnju

Javni poziv studentima završnih godina studija za studentsku praksu u kompanijama – „MOJA PRAKSA“
15/03/2018
Javni poziv studentima za učešće u programu „3D Academy“
04/04/2018

Inovacioni centar Banja Luka poziva sve zainteresovane organizacije, kompanije i konsultante
da se prijave u bazu saradnika a vezano za poslovnu saradnju u oblasti implementacije
projekata i aktivnosti iz oblasti preduzetništva i edukacija.

Ukoliko prepoznajete zajednički interes, pošaljite nam više podataka o kompaniji, djelatnosti,
ili uslugama, reference i ono što smatrate svojom konkurentskom prednošću na info@icbl.ba
Otvoreni smo za Vaše prijedloge i uspostavljanje novih poslovnih kontakata.
Saradnici iz baze će biti povremeno pozvani od strane Inovacionog centra Banja Luka kako bi
učestvovali u realizaciji aktivnosti u skladu sa njihovom kvalifikacijama i potrebama
Inovacionog centra Banja Luka.

Rok za predaju je osam dana od dana objavljivanja poziva.

 

Obrazac za iskazivanje interesa za saradnju možete preuzeti ovdje.