Radionica za organizacije: Finansiranje razvoja turizma kroz projekte iz EU i drugih fondova

Treća konferencija Positive Vibes Banja Luka ispunila sva očekivanja!
26/06/2018
Uručeni sertifikati polaznicima projekta ”Moja praksa”
11/07/2018

Imate ideju za razvojni projekat u turizmu?! Bavite se kulturnim ili avanturističkim turizmom?  Dolazite iz organizacije ili institucije koja je nosilac turističke ponude ili razvoja turističke destinacije u Bosni i Hercegovini? Čuli ste za EU i druge programe i fondove i pitate se kako doći do tih sredstava?

Inovacioni centar Banja Luka i agencija Stratega vam donose radionicu:

“Finansiranje razvoja turizma (kroz projekte) iz EU i drugih fondova”,

koja će se održati 6. i 7. jula 2018 godine (od 9 do 17 časova)u Inovacionom centru (Dr Mladena Stojanovića 4) u Banjoj Luci. 

Radionica je namijenjena učesnicima iz Bosne i Hercegovine i to predstavicima nevladinih organizacija, turističkih organizacija, lokalnim razvojnim agencijama, opštinama, te drugim neprofitnim akterima koji direktno ili indirektno učestvuju u kreiranju turističke ponude.
Sadržaj radionice je primarno prilagođen akterima koji (imaju namjeru da) djeluju u segmentu  razvoja avanturističkog i kulturnog turizma, a čiji projekti obuhvataju elemente poput razvoja turističke ponude (proizvoda i usluga), unapređenje promocije  i prodaje turističkih proizvoda i usluga, organizaciju događaja, jačanje kapaciteta aktera u sektoru turizma, unapređenje turističke infrastrukture, i druge slične aktivnosti.
Tematske cjeline i sadržaj radionice
 • Izvori finansiranja razvojnih projekata u turizmu u BiH – EU fondovi i drugi programi pogodni za turističke projekte;
 • Koje i kakve projekte i projektne aktivnosti finansiraju fondovi; kako uskladiti projekat sa programima; ko i kako bira projekte za finansiranje;
 • Neophodne pripremne radnje za planiranje razvojnih projekata u turizmu;
 • Razrada koncepta projekta – identifikacija problema, definisanje ciljeva i metodologije projekta, planiranje aktivnosti, resursa i budzeta;
 • Priprema projektnih aplikacija (tehnike i praktični savjeti za pisanje projektne aplikacije);
 • Administrativi zahtijevi za apliciranje i projekat, organizaciono-finansijski kapacitet aplikanta, i sufinansiranje;
 • Primjeri uspješnih projekata u turizmu finansiranih iz EU i drugih fondova u BiH, u okruženju i EU;
 • Razrada individualnih projekata učesnika;
Cijena kotizacije za radionicu iznosi 150,00 KM (sa PDV-om) i uključuje:
 • Dvodnevnu radionicu;
 • Vodič za pripremu prijedloga projekata;
 • Vodič kroz izvore finansiranja razvojnih projekata u turizmu u BiH;
 • Studije slučaja i primjere uspiješnih prijedloga projekata;
 • Obrasce za lakšu samostalnu pripremu projekata;
 • Jednočasovnu individualnu konsultaciju za svakog učesnika nakon radionice;
 • 20% popusta na jednu od usluga agencije Stratega: priprema prijedloga projekta, izrada strategije namicanja sredstava, evaluaciju postojeće aplikacije ili preporuke za unapređenje prijedloga projekta;
Za prijavu učešća molimo vas da popunite obrazac na slijedećem linku, nakon čega ćemo vam poslati instrukcije za plaćanje.
Rok za prijave i uplatu kotizacije je 4.7.2018.
Za dodatna pitanja i informacije kontaktirajte nas putem emaila info@agencijastratega.com ili telefona 065/767-010