Poslovni inkubator pruža podršku razvoju preduzeća putem sljedećih programa podrške:

  • Predinkubacija
  • Inkubacija
  • Virtuelna inkubacija

 

Proces prijema u poslovni inkubator

1.Prijava ideje

Prijave poslovne ideje se odvija elektronskim putem a obuhvata kratak opis poslovne ideje, proizvoda/usluge, tržišta i tima koji realizuje ideju.

2.Formalna provjera

Formalna provjera podrazumjeva provjeru ispunjenosti uslova za prijavu kao i provjeru ispravnosti popunjene prijave.

3.Ocjena ideje

Ocjenu poslovne ideje vrši tročlana komisija u skladu sa unaprijed definisanim kriterijima koji se odnose na tržišni potencijal poslovne ideje, vrijednost proizvoda/usluge za kupce, stručnost tima i procjenu tržišta.

 

4.Intervju

Kandidati koji ispune uslove kroz formalnu provjeru i ocjenu ideje pozvani su na intervju tokom kojeg dobijaju mogućnost da predstave svoju ideju članovima komisije i odgovre an potencijalna pitanja.

5.Odluka o prijemu

Komisija za ocjenu poslovne ideje, na osnovu rezultata procesa ocjene ideje i intervjua, donosi odluku o prijemu stanara u poslovni inkubator.

6.Ugovaranje

Na osnovu odluke komisije donosi se Riješenje o prijemu stanara u poslovni inkubator i pristupa se potpisivanju ugovora čime se regulišu formalno pravni odnosi između poslovnog inkubatora i stanara.

Predinkubacija

Detalji          Prijava

Inkubacija

Detalji          Prijava

Virtuelna inkubacija

Detalji          Prijava