FONDACIJA INOVACIONI CENTAR BANJA LUKA

Dr. Mladena Stojanovića 4
78000 Banja Luka
Republika Srpska / BIH

Tel: +387 51 340 600
Fax: +387 51 340 610

info@icbl.ba
www.icbl.ba

 

Poslovni inkubator

e-mail: inkubator@icbl.ba
Tel: +387 51 340 603

 

Trening centar

e-mail: trening@icbl.ba
Tel: +387 51 340 605