HTML&CSS - početni nivo
280,00KM

Trajanje: 26 časova
Rok za prijavu: 15.10.2015.
Uslovi plaćanja: dve rate

Firts Spirit & Pimcore
Besplatno

aaaaa-01

 

Trajanje: 3 sata
Rok za prijavu: 10.07.2016.
Uslovi plaćanja: Besplatno

PHP & MySQL - početni nivo
320,00 KM

Trajanje: 30 časova
Rok za prijavu:  15.10.2016.
Uslovi plaćanja: dve rate