Inovacioni centar Banja Luka, uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) putem projekta “Partnership for Innovation”, implementira program pripreme za poslovno okruženje “Work Ready Now!”.

Program Work Ready Now (WRN!) je program za mlade koji im omogućava da kroz aktivno učešće i praktične primjere unaprijede svoje poslovne vještine, stiču nove vještina, kao i da stiču samopouzdanje potrebno da pronađu i zadrže posao. WRN! se fokusira na razvoj i jačanje osnovnih vještina koje su potrebne mladima da bi pronašli posao i bili uspješni na radnom mjestu. Za vrijeme trajanja programa, mladi određuju svoje osobne ciljeve i mjere za njihovo ostvarivanje.

Trening se sastoji od 6 modula: lični razvoj, komunikacijske vještine, primjereno ponašanje na radnom mjestu, vještine traženja posla, liderstvo i uvod u preduzetništvo.

Program je prevashodno fokusiran na NEZAPOSLENA LICA bez prethodnog radnog iskustva i na STUDENTE ZAVRŠNIH GODINA FAKULTETA. Za sva dodatna pitanja u vezi sa projektom Work Ready Now! koji u Banjaluci realizuje

Inovacioni centar Banja Luka, možete nam se obratiti putem e-mail adrese trening@icbl.ba

Više informacija o projektu “Partnership for Innovation” možete pronaći na web

stranici www.innovation.ba

 

1.Lični razvoj

Glavne teme: identifikacija vrijednosti i interesa; procjena atributa i vještina; identifikacija stilova i strategija učenja; postavljanje ciljeva, planiranje i praćenje napretka

2.Komunikaciske vještine

Glavne teme: govorenje i slušanje; praćenje i davanje instrukcija; komunikacija u radnom okruženju; raditi kao član tima; služba za korisnike

3.Primjereno ponošanje na radnom mjestu

Glavne teme: identificiranje i prijave za radno mjesto; intervju; ponašanja i stavovi na radnom mjestu; upravljanje vremenom; balans između privatnog i profesionalnog života

4.Vještine traženja posla

Glavne teme: karakteristike učinkovitog vođe; stilovi vodstva, organiziranje i motiviranje drugih; team building, rješavanje problema i rješavanje sukoba

5.Liderstvo

Glavne teme: vrste poduzeća, karakteristike poduzetnika, poduzimanje rizika, samo-procjena o tome jeste li ili ne spremni za poduzetništvo

6.Uvod u preduzetništvo