Misija

misija

Misija


Misija centra je stvaranje poslova orjentisanih prema budućnosti, zasnovanih na znanju i tehnologiji, te pružanje pomoći preduzetnicima u stvaranju uspješnih preduzeća.

Vizija


ICBL je vodeća snaga u razvoju inovativnog društva u RS/BiH, jaka na polju znanja i tehnlogije, snaga koja stvara radna mjesta i bogatsvo.

S ciljem da postane glavni pokretač inovativnog društva u Republici Srpskoj  i povezivanja nauke i istraživanja sa  poslovnim sektorom, ICBL predstavlja temelj inovacija, pružajući relevantne usluge inkubacije i poslovnog razvoja, kao i tržišno orjentisanog  stručnog savjetovanja, treninga i konferencijskih prostorija.

vizija
vrijednosti

Vrijednosti


  • VJERUJEMO da smo dio nečeg novog i posebnog, nečeg što je označeno sa otvorenošću, kreativnošću i inovativnošću;
  • VJERUJEMO da lokalni inovacioni potencijal može postići međunarodni uspjeh sa našom podrškom;
  • VJERUJEMO da uspostavljanje i održavanje kvalitetne usluge osigurava dugotrajnu, konkurentnost i međunarodnu prepoznatljivost ;
  • VJERUJEMO u transparentan i odgovoran profesionalni odnos;
  • Naši KLIJENTI ostaju fokus naših aktivnosti. Mi ćemo raditi s njima u duhu partnerstva, stvaranja vrijednosti za obe strane, jer vjerujemo da njihov uspjeh je i naš uspjeh;
  • DAJEMO PODRŠKU NAŠIM ZAPOSLENIM u njihovom profesionalnom i ličnom razvoju, pomažući im da razviju svoje sposobnosti i svoju kreativnost za njihov lični uspjeh i za uspjeh Fondacije;
  • UVAŽAVAMO I PRIHVATAMO našu ulogu kao društveno odgovornog građanina, s naglaskom na korporativnu etiku;
  • PREDANI SMO principima održivog razvoja;