Riječ direktora

Drago Gverić
Direktor ICBL-a

„Inovacioni centar Banja Luka“ počeo je sa radom u aprilu 2010. godine, a nastao je kao bilateralni projekat finansiran od strane Kraljevine Norveške i Vlade Republike Srpske.

Sa ponosom mogu reći da je ICBL za prvih pet godina svog rada postao prepoznatljiv lider u oblasti podrške razvoju malog i srednjeg preduzetništva u RS/BiH. Izgradili smo „State of the Art“ centar posvećen unapređenju poslovnog ambijenta u RS-u, u cilju povećanja broja novonastalih malih i srednjih preduzeća, kao i povećanja broja zapolenih. Uveli smo čitav niz usluga kao što su: poslovna inkubacija, poslovni konsalting i neformalna edukacija u oblasti poslovnih vještina, IT-a i pristupa EU fondovima.

Prvi smo postali punopravni član EBN-a i EBAN-a iz RS/BiH, članstva koja jasno ukazuju na nivo izgrađenosti internih kapaciteta i standarda ICBL-a, članstva koja nedvosmisleno potvrđuju naš uspjeh i koja su dobijena od vodećih evropskih organizacija koje za cilj imaju podršku i unapreeđnje preduzetništvs u Evropskoj Uniji.

Ciljevi koje smo do sada ostvarili, ostvarili smo zahvaljujući nesebičnoj podršci naših osnivača: Ministarstva nauke i tehnologije RS, Univerziteta u Banjoj Luci i Istočnom Sarajevu, Grada Banjaluke i Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća. Zajedno smo podržali razvoj 49 poslovnih ideja baziranih na znanju i novim tehnologijama unutar kojih je otvoreno preko 200 radnih mjesta. Pored direktne podrške razvoju MSP-a ICBL je od početka aktivno radio na neformalnoj prekvalifikaciji i edukaciji radne snage, od osnivanja do danas preko 1500 polaznika je prošlo kroz sistem neformalne edukacije ICBL-a.

Drago Gverić, direktor ICBL-a