Work Ready Now (WRN)

Inovacioni centar Banja Luka, uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) putem projekta "Partnership for Innovation", implementira program pripreme za poslovno okruženje "Work Ready Now!".

Program Work Ready Now (WRN!) je program za mlade koji im omogućava da kroz aktivno učešće i praktične primjere unaprijede svoje poslovne vještine, stiču nove vještina, kao i da stiču samopouzdanje potrebno da pronađu i zadrže posao. WRN! se fokusira na razvoj i jačanje osnovnih vještina koje su potrebne mladima da bi pronašli posao i bili uspješni na radnom mjestu. Za vrijeme trajanja programa, mladi određuju svoje osobne ciljeve i mjere za njihovo ostvarivanje.

Trening se sastoji od 6 modula: lični razvoj, komunikacijske vještine, primjereno ponašanje na radnom mjestu, vještine traženja posla, liderstvo i uvod u preduzetništvo.

Program je prevashodno fokusiran na NEZAPOSLENA LICA bez prethodnog radnog iskustva i na STUDENTE ZAVRŠNIH GODINA FAKULTETA. Za sva dodatna pitanja u vezi sa projektom Work Ready Now! koji u Banjaluci realizuje Inovacioni centar Banja Luka, možete nam se obratiti putem e-mail adrese trening@icbl.ba.

Više informacija o projektu “Partnership for Innovation” možete pronaći na web stranici www.innovation.ba