Transfer tehnologija

Šta je transfer tehnologija?


Transfer tehnologija podrazumijeva dvosmjerni proces između obrazovanja i privrede, sa obostranim učešćem,u kojem dolazi do razmjene znanja, iskustava, ideja, tehnologija, otkrića i ostalog, a sve sa ciljem međusobnog unapređenja i postizanja vlastitih ciljeva.

Učesnici u sistemu obrazovanja razvijaju tehnologije koje su privredi neophodne a zauzvrat dobijaju mogućnost komercijalizacije svojih znanja i otkrića. Istovremeno,privrednici mogu dobiti korisna znanja i poslovna riješenja unutar zemlje, a ujedno imaju priliku da obezbijede povratnu informaciju istraživačima i naučnicima o praktičnoj primjeni rezultata naučnih istraživanja.

Korist od uspostavljanja sistema transfera tehnologija ima cjelokupno društvo i privreda. Međuazavisnost i saradnja između obrazovnog sektora i privrede ima pozitivne implikacije kako na istraživački rad univerziteta i instituta,kreiranje nastavnih sadržaja, tako i na unapređenje način rada preduzeća.


Ko učestvuje u procesu transfera tehnologije?


Transfer tehnologije uključuje sljedeće aktere:

  1. Institucije i subjekti koji su kreatori novih znanja (univerziteti, fakulteti, instituti, preduzetnici, firme)
  2. Institucije i subjekti kojima su potrebna nova znanja (preduzetnici, firme)
 

Šta Centar za transfer tehnologije može učiniti za istraživače?


Istraživači, odnosno predstavnici obrazovne zajednice, predstavljaju interesnu grupu sa kojom Centar za transfer tehnologija blisko sarađuje. Aktivnosti istraživača treba da idu u pravcu primjenjenih istraživanja koja zaista mogu da generišu promjene u poslovnim procesima, a time doprinesu razvoju ekonomskog i obrazovnog sistema.

Centar za transfer tehnologija može pomoći pri:

  • Usmjeravanju istraživanja i IPR (generisanje ideja primjenljivih u privredi, pomoć prilikom zaštite intelektualne svojine),
  • Povezivanja sa privredom i tržištem (provjera komercijalne upotrebe rezultata istraživanja, transfer znanja, prodaja prava, licenciranje),
  • Edukaciji (online kursevi, face to face kursevi),
  • Osnivanju preduzeća (start up, spin off).

Kako Centar za transfer tehnologije može pomoći firmama?


Centar za transfer tehnologija blisko sarađuje sa interesnom grupom koju čine predstavnici privrede. Privreda, odnosno firme, predstavljaju generator ekonomskog razvoja. Ovo je ciljna grupa koja konstantno radi na unapređenju svog poslovanja, nove ideje i načini rada su neizostavan pokretač opstanka i razvoja poslovanja. S toga, uloga Centra je upravo da omogući firmama da dođu do novih ideja, proizvoda, poslovnih procesa.

Centar za transfer tehnologija može pomoći pri:

  • Obezbjeđivanju poslovnih riješenja (obezbjeđivanju informacija o rezultatima istraživanja, obezbjeđivanjem informacija o novim idejama, poslovnim procesima, povezivanju sa istraživačkom/obrazovnom zajednicom)
  • Povezivanju sa tržištem (pružanju informacija o tržišnim kretanjima, pružanju informacija o navikama potrošača, savjetovanju kako iskoristiti tržišne prilike, savjetovanju kako iskoristiti tržišne prijetnje)
  • Edukaciji (online kursevi, face to face kursevi)