Učionica 1


Kapacitet: 24 - 34 mjesta mjesta + 1 (predavač)

  1. Računar za predavača,
  2. Projektor / platno (projekcija preko VGA ili wireless prenosa),
  3. Panel tabla za pisanje (flipchart),
  4. Wireless Internet konekcija (4Mbps/4Mbps, LAN, WLAN),
  5. Ozvučenje, mrežni štampač
  6. IT podrška,
  7. Konzumacija kafe i čaja u toku iznajmljenog vremena.

Telefon: + 387 (0) 51 340 619

Fax: +387 (0) 51 340 610

Mail: trening@localhost