ucionica-1-a ucionica-1 ucionica

 

Kapacitet: 24 – 34 mjesta mjesta + 1 (predavač)

1. Računar za predavača,
2. Projektor / platno (projekcija preko VGA ili wireless prenosa),
3. Panel tabla za pisanje (flipchart),
4. Wireless Internet konekcija (4Mbps/4Mbps, LAN, WLAN),
5. Ozvučenje, mrežni štampač
6. IT podrška,
7. Konzumacija kafe i čaja u toku iznajmljenog vremena.

Telefon: + 387 (0) 51 340 619
Fax: +387 (0) 51 340 610
Mail: trening@icbl.ba