Učionica 2 (IT sala)


Kapacitet: 24 - 34 mjesta mjesta + 1 (predavač)

 1. Računar za predavača,
 2. Projektor / platno (projekcija preko VGA ili wireless prenosa),
 3. Panel tabla za pisanje (flipchart),
 4. Wireless Internet konekcija (4Mbps/4Mbps, LAN, WLAN),
 5. Ozvučenje, mrežni štampač
 6. IT podrška,
 7. Konzumacija kafe i čaja u toku iznajmljenog vremena.

Telefon: + 387 (0) 51 340 619

Fax: +387 (0) 51 340 610

Mail: trening@localhost


Kapacitet: 16 mjesta + 1 (predavač)

 1. Računar za predavača,
 2. Projektor / platno (projekcija preko VGA ili wireless prenosa),
 3. Panel tabla za pisanje (flipchart),
 4. Wireless Internet konekcija (4Mbps/4Mbps, LAN, WLAN),
 5. Ozvučenje, mrežni štampač
 6. IT podrška,
 7. Konzumacija kafe i čaja u toku iznajmljenog vremena.
 8. 8. 16 računara

Telefon: + 387 (0) 51 340 619

Fax: +387 (0) 51 340 610

Mail: trening@localhost