Virtuelna inkubacija

Program virtuelne inkubacije namjenjen je postojećim preduzećima koja za cilj imaju:

  • Razvoj postojećeg ili novog proizvod zasnovanog na inovacijama i znanju,
  • Zapošljavanje novih radnika,
  • Prodaju proizvoda na inostranom tržištu.

U okviru programa virtuelne inkubacije preduzećima je na raspolaganju sljedeće:

  • Usluge poslovnog savjetovanja,
  • Usluge povezivanja sa partnerima u zemlji i inostranstvu,
  • Posredovanje pri traženju investitora.

Pravo na korištenje usluga Inkubatora u okviru programa virtuelne inkubacije imaju:

  • Preduzeća iz Republike Srpske koje žele da unaprijede svoje poslovne ideje, rade na razvoju proizvoda/usluga koje predstavljaju novitet u njihovom dosadašnjem poslovanju u cilju zapošljavanja novih radnika I prodaje proizvoda na inostranom tržištu