Povezivanje domaćih preduzeća sa privrednicima iz Austrije

Predstavništvo Republike Srpske u Austriji, zajedno sa partnerima: Inovacioni centar B.Luka, i WIFI IKT institut, Beč (odjeljenje Privedne komore Austrije) organizuju poslovne sastanke u Austriji namijenjene rukovodstvima domaćih preduzeća, koja su zainteresovana za uspostavljanje poslovne saradnje sa firmama iz Austrije (izvoz, uvoz, zastupništvo, zajedničko ulaganje, itd.).

Pripremni dio procesa je organizovanje obuke za domaće privrednike, od strane WIFI instituta. Cilj obuke je da se polaznicima prenesu znanja koja mogu doprinijeti efikasnijem nastupu prema firmama u Austriji.

Korak 1: Pripremna obuka za nastup u Austriji
Obuka obuhvata ukupno tri modula u trajanju od 3 dana po modulu (ukupno 9 dana):

Modul 1: Međunarodna trgovina i marketing/Poslovno planiranje za inostrano poslovanje

Datumi: 17.11. – 19.11.2016.g

Modul 2: Upravljanje odnosima sa klijentima/međunarodni marketing

Datumi: 01.12. – 03.12.2016.g

Modul 3: Poslovna retorika/pregovaranje/tehnike argumentacije sa stranim klijentima

Datumi: 16.12. – 18.12.2016.g

Mjesto održavanja obuke:
Inovacioni centar Banja Luka (ICBL), Mladena Stojanovića 4, Banja Luka

Uslovi učešća:
Na obuci može učestvovati najviše 1 polaznik iz jedne organizacije. Polaznici koji polože završni ispit dobijaju WIFI sertifikat, koji ima karakter javne isprave i važnost u cijeloj EU.

Pored toga, firme koje prođu trening će se naći u poslovnom registru Predstavništva Republike Srpske u Austriji (na njemačkom jeziku).

Korak 2: Poslovni (B2B) sastanci u Austriji
Za učesnike koji uspješno polože ispit obezbijeđeno je poslovno – studijsko putovanje u Austriju, Beč, početkom februara 2017.g, tokom kojeg će imati poslovne kontakte sa austrijskim kompanijama, organizovane od strane Privredne komore Republike Austrije.

Troškovi procesa

2/3 troškova u iznosu od 1700KM plaća WIFI-IKT Institut (boravak polaznika u Austriji, organizacija sastanaka, troškovi prevodilaca, prevoza itd.).
1/3 troškova u iznosu od 850 KM + PDV pokrivaju preduzeća učesnici. U cijenu procesa nisu uključeni troškovi prevoza do Austrije.
Kontakt informacije
Kontakt osobe: Bojan Arambašić, Marko Rosić, Miloš Todorović
Fiksni tel. 051/340–600 i 051/300–860, mob. 065/910 – 944
e-mail: trening@icbl.ba ili at@blic.net

Info dan će se održati 04.11.2016. godine u 11.00 časova u prostorijama Inovacionog centra Banja Luka.

Krajnji rok za prijavu za učešće u programu je 11.11.2016.godine.

Leave a comment