U cilju sprečavanja širenja zaraze koronavirusom, a prateći uputstva i naloge svih nadležnih organa u oblasti zdravstvene zaštite, Ministarstvo finansija Republike Srpske poziva sve korisnike finansijskih usluga (pravna i fizička lica) da u narednom periodu značajnije koriste digitalne servise platnog prometa tj. internet i mobilno bankarstvo. Sva plaćanja, gdje god je to moguće, neka se vrše putem platnih kartica kako bi se smanjilo korišćenje gotovine (novčanica i kovanica) kao potencijalnog izvora zaraze, te lični kontakt i boravak u filijalama sveo na najmanju moguću mjeru.

U slučaju potrebe za podizanjem i pologom gotovine, pozivaju se pravna i fizička lica da koriste mrežu bankarskih bankomata, tamo gdje su oni dostupni.

Ministarstvo finansija Republike Srpske podsjeća da banke posluju preko 9.211 instaliranih POS uređaja i 504 bankomata u Republici Srpskoj.

Ministarstvo finansija Republike Srpske će blisko sarađivati sa Agencijom za bankarstvo Republike Srpske i bankama kako bi se preduzimale adekvatne mjere u cilju suzbijanja širenja zaraze koronavirusom, o čemu će blagovremeno izvještavati javnost.

Leave a comment