Stefan Jovanović osnovne studije, iz oblasti geodezije, završio je na Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu Banja Luka, dok je master studije završio u Italiji na univerzitetu Politecnico di Milano. Nakon uspješno završenih studija stekao je zvanje Master Inžinjer uređenja životne sredine i geomatike.

Radno iskustvo je stekao kroz profesorki i praktični rad u kancelariji za geodetske poslove. Pored sticanja iskustva u domaćim kompanijama, Stefan je takođe tokom master studija radio i kao geodetski inženjer – privremeni stručni saradnik u Milanu u Italiji.

Obrazovanje, radno iskustvo, trud i rad, doveli su Stefana na ideju da pokrene kompaniju koja će ponuditi usluge izrade 3D modela objekata i konsultantske usluge iz oblasti geografsko-informacionih sistema.

Kako ste došli na ideju pokretanja biznisa?

Na ideju sam došao tokom master studija, koje su ukljičivale GIS tehnologije. Uvidio sam da oblast geo-informacionih tehnologija, kojima se bavim ima potencijal.Tražio sam firmu u Banjoj Luci u kojoj bih mogao da iskoristim svoje znanje. Budući da nisam uspio da pronađem adekvatnu ponudu, intenzivnije sam se počeo baviti idejom o pokretanju sopstvenog biznisa. Smatram da ukoliko ne možemo da pronađemo adekvatnu priliku, da treba da pokušamo da je stvorimo.

Prilika koja mi se pružila bila je učešće na projektu EU4BUSINESS, koja je došla u pravom trenutku, jer  predstavlja spoj edukacije i mogućnosti za dobijanje sredstava za pokretanje biznisa.

Budući da je moja poslovna ideja osvojila grant sredstva, plan mi je da nakon osnivanja kompanije ostvarim saradnju sa klijentima sa kojima ću obezbijediti stabilno poslovanje. Nakon faze stabilizacije poslovanja, planiram da proširim svoj tim, kao i broj klijenata.

Šta ćete nuditi na tržištu?

Na tržištu ću se predstaviti digitalnim modelima terena i objekata, izradom baze podataka sa jasno definisanom geografskom odrednicom, i edukacijskim uslugama iz oblasti GIS-a. Tokom pripreme poslovnog plana, istraživajući tržište došao sam do saznanja da će za uslugama koje planiram pružiti na tržištu, postojati potražnja u godinama koje dolaze ispred nas.

Koji su najveći izazovi sa kojima ste se susretali do sada?

Najveći izazov je pronalazak klijenta/partnera za stabilno poslovanje, odnosno stabilizacija poslovanja..

Poruka koju imate za druge mlade ljude koji imaju ideju ali još nisu pokrenuli vlastiti biznis?

Mladima koji imaju ideje, poručio bih da vrijedi pokušati.

Leave a comment