​Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske i Inovacioni centar Banja Luka uradili su Analizu IKT sektora u Republici Srpskoj za period od 2014-2019. godine. Osnovni cilj analize jeste da pruži uvid u trenutno stanje u ovom sektoru u Srpskoj, kao i da pokaže osnovne trendove kretanja ovog dijela privrede u posljednjih šest godina. Analiza daje uvid u obuhvat, obim, demografiju i strukturna obilježja, razvojne trendove i dinamiku razvoja kompletnog IKT sektora, kao i njegovih dijelova.

Kao osnovni izvor podataka za ovu analizu, korištene su informacije Agencija za posredničke, informatičke i finansijske usluge (APIF), Banja Luka i informacije LRC BIS – Business Intelligence System, Sarajevo. Osnova za dobijanje podataka su finansijski izvještaji, koje su privredna društva dužna podnijeti navedenoj instituciji na godišnjem nivou. Podaci za samostalne preduzetnike su dobijeni od Poreske uprave Republike Srpske i Agencije za posredničke, informatičke i finansijske usluge (APIF), Banja Luka.

Zaključci koje možemo izvesti iz ove analize su:
1. Ukupan broj preduzeća u IKT sektoru pokazuje tendenciju laganog rasta.
2. Najveći broj preduzeća se nalazi u sektoru 62.01 Računarsko programiranje, kojem treba posvetiti posebnu pažnju.
3. Daleko najveći broj preduzeća u ovom sektoru čine mikro i mala preduzeća, što treba imati na umu prilikom dimenzionisanja potencijalnih mjera podrške sektoru.
4. Broj zaposlenih u IKT sektoru pokazuje tendenciju rasta, izuzev djelatnosti 92.00 Djelatnosti kockanja i klađenja, koja je u 2018. godini doživjela ozbiljan pad broja zaposlenih (vjerovatno kao posljedicu značajnog pada ukupnog prihoda u ovoj djelatnosti), ali je broj zaposlenih u 2019.g opet porastao. Vodeća djelatnost po broju zaposlenih 61.10 Djelatnosti žičane telekomunikacije bilježi stagnaciju u broju zaposlenih.
5. Ukupan IKT sektor u Republici Srpskoj ostvaruje prihod manji od milijardu KM na godišnjem nivou, što je prilično skroman poslovni rezultat. Ukupan prihod je rastao prve četiri godine, a u 2018. godini se desio pad, prije svega zbog smanjenih prihoda u djelatnosti 92.00, ali i u nekim drugima.
6. Neto dobit bilježi stalan rast od 2016 – 2018. godine. Dobit se povećala u 2018.g u odnosu na 2017., bez obzira na značajan pad
ukupnog prihoda, ali u 2019.g bilježi pad.
7. Iznos ukupnih godišnjih zarada stalno raste u ispitivanom periodu, dok se mjesečna bruto zarada po zaposlenom ponaša drugačije. Kontinuirano je padala u periodu 2014. – 2017.g, a onda je u 2018.g i 2019.g zabilježila lagani rast u odnosu na prethodne godine.

 

Analizu možete preuzeti ovdje.

Leave a comment