Primijeniti znanje stečeno kroz fakultetsko obrazovanje, riješiti stvarne probleme s kojima se susreću preduzeća iz poljoprivrednog sektora u Bosni i Hercegovini te se pritom dobro zabaviti sa svojima kolegama – sve će to imati priliku učiniti učesnici hackathona koji će biti organizovan u Banja Luci u drugoj polovini maja.

Ukoliko si student, imaš znanja i iskustva iz oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT) i poljoprivrede i tim za koji smatraš da može da odgovori izazovu, evo prilike za tebe!

VIRAL hakaton će biti fokusiran na primjenu informacionih tehnologija u poljoprivredi kroz razvoj softverskih rješenja za izazove sa kojima se suočavaju poljoprivredna preduzeća u svakodnevnom poslovanju. Rješenja koja budu kreirana na VIRAL hakatonu će značajno olakšati poslovanje poljoprivrednih preduzeća, ali i otvoriti nove mogućnosti za napredak.

Hakaton će se održati u periodu od 20. do 22. maja 2021. u Banja Luci i trajaće neprekidno 48h, nakon čega će timovi svoja rješenja predstaviti pred stručnim žirijem.

Koja su pravila hakatona?

Na početku VIRAL hakatona, svim učesnicima će biti predstavljeni problemi za koje je potrebno da kreiraju rješenje, a u fokusu su dvije teme:

  • Optimizacija sistema navodnjavanja, uključujući specifičnosti pojedinih biljnih vrsta
  • Mjerenje učinkovitosti radne snage

Sa timovima će raditi mentori iz različitih oblasti, koji će pružiti podršku u traženju najboljeg rješenja za definisane probleme.

Učesnicima će biti obezbijeđena hrana i osvježenje u toku trajanja VIRAL hakatona.

Detaljna pravila VIRAL hakatona će organizatori predstaviti na samom početku, vaše je samo da prihvatite izazov i donesete dobru energiju!

Kome je hakaton namijenjen?

VIRAL hakaton je namijenjen studentima Univerziteta u Banjoj Luci, Univerziteta u Tuzli i Univerziteta u Bijeljini, koji će se prijavljivati u timu, a potrebno je da ispune definisane kriterijume:

  • Svi članovi tima moraju biti studenti;
  • Najmanje jedan član tima mora biti student poljoprivrednog fakulteta/prehrambene tehnologije;
  • Najmanje jedan član tima mora biti student fakulteta za informacione tehnologije/elektrotehnike;
  • Maksimalan broj članova po timu je 4.

 

 

 

Kako se možete prijaviti?

Link za prijave će biti dostupan 29. aprila 2021. godine i objavljen na svim kanalima komunikacije Inovacionog centra Banja Luka. Prvih 5 prijavljenih timova koji ispunjavaju gore navedene kriteriju​me, imaće priliku da učestvuju na VIRAL hakatonu. Zastupljenost timova sa različitih univerziteta će biti jedan od elemenata izbora timova.

Krajnji rok za prijavljivanje je 13. maj u 18h.

Čekamo vas!

Hakaton organizujemo kroz projekat VIRAL koji je sufinansiran sredstvima Evropske unije kroz Erasmus + program. Cilj projekta je da uveže i poboljša saradnju između fakulteta, studenata i poslovnog sektora kroz upotrebu IKT rješenja u poljoprivrednom sektoru. Pored Inovacionog centra Banja Luka, projekat implementiraju Univezitet u Banjoj Luci, Univerzitet Donja Gorica, Univerzitet Džemal Bijedić Mostar, Sveučilište u Mostaru, Univerzitet u Tuzli/Elektrotehnički fakultet, Univerzitet Bijeljina, Univerzitet Waigeningen, Univerzitet Maribor, Univerzitet Bukurešt, Agro-voće, Jaffa-komerc, Plantaže 13. jul, Western Balkans Institute, IPC Tehnopolis, INTERA Tehnološki Park i Crnogorska Asocijacija za nove tehnologije MANT.

 

Leave a comment