U okviru projekta „Centar za digitalizaciju, podizanje konkurentnosti i inovacije u MSP – DigIT SME“, Privredna komora Republike Srpske raspisuje Poziv malim i srednjim preduzećima (MSP) za iskazivanje interesa za učešće u programu podrške digitalnoj transformaciji MSP za 2021. godinu u okviru projekta „DigIT SME“.

Privredna komora Republike Srpske, u saradnji sa partnerima realizuje Projekat „Centar za digitalizaciju, podizanje konkurentnosti i inovacije u MSP – DigIT SME“, koji ima za cilj podići konkurentnost i inovacione kapacitete izvozno-orijentisanih MSP u metalskom sektoru Republike Srpske. Značajne aktivnosti projekta odnose se na uspostavljanje i jačanje Centra za digitalnu tranformaciju Privredne komore Republike Srpske (CDT PKRS), unapređenje znanja MSP, osposobljavanje konsultanata za primjenu digitalne transfomacije u MSP, kao i podršku u implementaciji digitalne transformacije u privrednim društvima.

Cilj Programa podrške digitalnoj transformaciji MSP za 2021. godinu, koji zajednički podržavaju Evropska unija i Vlada SR Njemačke u okviru projekta EU4Business u Bosni i Hercegovini, a sprovodi ga CDT PKRS, je podrška primjeni digitalne transformacije u minimalno deset izvozno orjentisanih privrednih društava u sektoru metalske industrije, u svrhu povećanja konkurentnosti i inovacionih kapaciteta MSP kroz proces digitalne transformacije.

Program podrške digitalnoj transformaciji MSP u RS za 2021. godinu, biće podržan od strane Projekta DigIT SME, a obuhvata dva ključna elementa za MSP:

  • Obezbjeđenje konsultantske podrške za izradu Ekspertske analize i razvoj Strategije za primjenu digitalne transformacije u privrednim društvima,
  • Podršku pri implementaciji digitalnih rješenja, u skladu sa preporukama iz Strategije.

 

Prijava za učešće (Prilog I) u Programu podrške digitalnoj transformaciji MSP za 2021. godinu dostavlja se na e-mail: cdt.pkrs@komorars.ba a rok za prijavu je 10.06.2021. godine.

Više informacija možete naći u uputstvu – Poziv MSP za iskazivanje interesa za učešće u Programu podrške digitalnoj transformaciji MSP za 2021. godinu u okviru projekta „DigIT SME“.

Poziv MSP za ucesce u Programu 2021

CDT_PKRS_Program_podrske_MSP_2021

Prilog_I_Prijava

EU4Business je projekat Evropske unije, koji s ciljem jačanja ekonomije BiH podstiče razvoj ciljanih sektora. Projekat je vrijedan 16,1 miliona eura, a zajednički ga finansiraju Evropska unija (15 miliona eura) i Savezna Republika Njemačka (1,1 miliona eura). Zajedno ga provode GIZ, ILO i UNDP, od aprila 2018. godine do marta 2022. godine. EU4Business je dio Programa lokalne samouprave i ekonomskog razvoja u BiH koji podržava Vlada SR Njemačke. Za više informacija, posjetite www.eu4business.ba.

Leave a comment