Inovacioni centar Banja Luka u saradnji sa Centrom za preduzetništvo i transfer tehnologija Univerziteta u Banjoj Luci organizuje program „3D Akademija“. Program se realizuje uz podršku Ministarstva porodice, omladine i sporta u Vladi Republike Srpske.

Šta je program „3D Akademija i Moja praksa“?

3D Akademija je skup radionica i predavanja namijenjenih edukaciji u području 3D tehnologija. Program se sastoji iz obuke koja traje dva mjeseca i jednomjesečne prakse u kompaniji Media Lab.

Predviđeni angažman:

–    predavanja i vježbe u Inovacionom centru Banja Luka, 3 puta sedmično od 17:00h do 20:00 časova,

Predavanja i vježbe  će se realizovati u periodu od 29.11.2021. do 29.12.2021. i od 17.01.2022. do 04.03.2022.

–  samostalan rad (obavezni zadaci nakon svakog predavanja). Kandidatima koji nemaju računar zadovoljavajućih karakteristika biće omogućeno korišćenje računara u Inovacionom centru.

– Kandidati koji uspješno završe obuku (redovno prisustvo i redovan samostalan rad su obavezan uslov) stiču pravo na obavljanje stručne prakse u trajanju od mjesec dana u kompaniji MEDIA LAB. Praksa će se realizovati u periodu od 04.03.2022. – 04.04.2022.

Nakon programa učesnici će biti osposobljeni za napredne tehnike modelovanja u aplikaciji 3DS Max, te će imati jednomjesečno iskustvo na poziciji 3D modelar na realnim projektima.

 

Prijave

Program je namijenjen studentima Univerziteta u Banjaluci, a prijava treba da sadrži sljedeće:

–  popunjen prijavni obrazac koji je moguće preuzeti ovdje.

–  uvjerenje sa fakulteta o godini studiranja i položenim ispitima, koje nije starije od 3 mjeseca,

–  CV sa slikom, detaljnim podacima o prethodnom formalnom i neformalnom obrazovanju, praksama i radnom iskustvu,

–  Motivaciono pismo od maksimalno 200 riječi, koje sadrži razlog prijave na akademiju, kao i šta kandidat planira da ostvari sa stečenim znanjima.

 

Navedene dokumente potrebno je poslati u PDF formatu na mail: trening@icbl.ba

 

Prijave su otvorene do 19.11.2021. godine

Svi kandidati koji prođu prvi krug će biti pozvani na intervju, kako bi finalizovali proces selekcije učesnika.

Intervju će biti održan u periodu 22. novembra 2021. do 26. novembra 2021.  godine.

Dodatne informacije su dostupne putem mail adrese: trening@icbl.ba i na cptt@unibl.org

 

 

 

 

 

 

Leave a comment