U srijedu 24.11.2021. godine, predstavnici naučno-tehnološkog parka Čačak, na čelu sa direktorom Mirkom Pešićem su posjetili Inovacioni centar Banja Luka.

Tokom posjete potpisan je Memorandum o saradnji u oblasti podrške razvoju startap i inovacionog ekosistema.

Naučno tehnološki park Čačak omogućava saradnju privrede, nauke i istraživanja kroz razvoj novih ideja u cilju povećanja konkurentnosti regionalne privrede. NTP Čačak pruža infrastrukturnu, upravljačku i tehničku podršku inovativnim, kao i novoosnovanim preduzećima omogućavajući im dalji rast i razvoj putem stručne podrške i transfera tehnologija iz akademskih i istraživačkih sektora.

Ciljevi Memoranduma su kreiranje okruženja u kome postojeće i novoosnovane startap i tehnološke-razvojne kompanije sarađuju, ubrzano razvijaju i komercijalizuju inovativne proizvode i usluge, zatim podsticanje preduzetništva i preduzetničkog razmišljanja među populacijom, kao i podrška osnivanju novih visokotehnoloških kompanija.

Saradnja na osnovu ovog Memoranduma sprovodiće se u sljedećim oblicima:

  • Međusobna saradnja u oblasti inovacija, razvoja i unapređenja tehnologija
  • Podrška razvoju i unapređenju programa za transfer znanja i tehnologija
  • Međusobna saradnja u oblasti podrške inovativnim idejama
  • Unapređenje položaja i usklađivanje uslova za rad zaposlenih u subjektima inovacione

infrastrukture

  • Jačanje startap i inovacionih ekosistema na teritoriji Srbije i Bosne i Hercegovine
  • Svaki drugi oblik dogovorene saradnje u oblasti podrške inovacione delatnosti

Tim Inovacionog centra Banja Luka će u narednom periodu posjetiti naučno-tehnološki park Čačak kako bi se upoznali sa primjerima dobre prakse.

 

 

Leave a comment