Pred Vama je drugi broj informativno-stručnog biltena Erasmus+ projekta VIRAL (Vitalising ICT Relevance in Agriculture Learning) za 2021. godinu. Nadali smo se da će teškoće koje je prouzrokovala pandemija izazvana pojavom virusa SARS-CoV-2, ostaviti manje traga na realizaciju projekta u 2021.godini. Na žalost, to se desilo samo djelimično, čini se tek toliko da ne zaboravimo kako je sarađivati u normalnim okolonostima. Potrudili smo se da to ne ostavi prevelike posljedice na planove koje smo sebi zacrtali u realizaciji projekta i da nastavimo sa započetim radom.
U ovom broju predstavljamo najznačajnije aktivnosti realizovane u 2021. godini. Smatramo da smo tokom prošle godine realizovali planirane aktivnosti, ali i mnogo više od toga. U realizaciju projekta uključili smo veliki broj institucija i pojedinaca koji su doprinijeli kvalitetu realizacije. Sigurni smo da će ovakva saradnja doprinijeti održivosti projekta u narednom periodu. Osim izvještaja u ovom broju predstavljamo i par stručnih tema kao i projekata i institucija koje aktivno rade u ovoj oblasti.

Opšti cilj projekta VIRAL je podrška saradnji univerziteta i poslovnog sektora uz povećanu upotrebu IKT širom agro-zajednica zapadnog Balkana.

Koncept projekta koji se zasniva na omogućavanju upotrebe različitih IKT rešenja/tehnika/alata u nastavnom procesu i izvan njega, radi postizanja željene integracije poljoprivrede i inženjerstva što jača saradnju univerziteta i poslovnog sektora, kroz regionalne poljoprivredne zajednice, vode relevantne regionalne ustanove iz oblasti obrazovanja i obuka u poljoprivredi.

Leave a comment