Поштовани,

Позивамо вас да доставите понуду за набавку услуге смјештаја за потребе реализације пројекта „Талент камп 2022“ који се одржава на Јахорини у периоду од 06.06.-08.06.2022. године.

Поступак јавне набавке се проводи у складу са Правилником о поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II. дио Б Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ број: 66/16).

 

Подаци о уговорном органу

Уговорни орган: Иновациони центар Бања Лука

Адреса: Младена Стојановића 4, 78 000 Бања Лука

ИДБ/ЈИБ: 4403145470007

Телефон: 051/340-600

Факс: 051/340-610

Е-маил: info@icbl.ba

Wеб страница: www.icbl.ba

Опис предмета набавке:

Предмет набавке су услуге смјештаја за 450 учесника пројекта, два ноћења: 6/7 и 7/8 јун 2022. године. Смјештај је на принципу пуног пансиона у једнокреветним и вишекреветним собама.

Понудом се сматра сваки документ из којег се види цијена услуге.

Рачун или фактура ће се сматрати закљученим уговором.

Понуде могу доставити сва физичка и правна лица регистрована за пружање услуге смјештаја.

 

Процјењена вриједност набавке: 115.000,00 КМ без ПДВ-а

Начин доставе понуда: Понуде се достављају путем поште, факсом или електронски

 

Подаци о особи задужeној за контакт

Контакт особа: Јована Бранковић

Телефон: 051/340-600

е-маил: jovana.brankovic@icbl.ba

 

Рок за доставу понуда: 01.06.2022. године

Leave a comment