Start&keep going – Business in Creative and Cultural Industries

 Inovacioni centar Banja Luka u saradnji sa kreativnim hubom KUMST (Brno, Češka) organizuje radionicu „Start&keep going – Business in Creative and Cultural Industries“

 

Radionica će obuhvatiti sljedeće teme:

  • Koja su suštinska pitanja koja kreativci treba da postave kada započinju biznis?
  • Kako da lokalni biznis postane međunarodni?
  • Poslovni ciklus malog biznisa – kako da skalirate biznis?
  • Start & keep going Canvas: Definišite sljedeće akcione korake u razvoju svog biznisa.

 

Cilj radionice:

Cilj radionice jeste da na osnovu znanja i iskustva kreativci steknu uvid na koji način mogu razvijati svoj kreativni biznis, kao i uvid u vrijednost i značaj razvoja kreativne industrije.

 

MJESTO: Američki kutak Banja Luka

DATUM: 01.03.2023. (srijeda)

VRIJEME: 17:30h

 

Budući da je broj mjesta, prijave su obavezne  PUTEM LINKA

Leave a comment