PREDSTAVNIŠTVO REPUBLIKE SRPSKE U AUSTRIJI

 

u saradnji sa

 

WIFI INTERNATIONAL (ODJELJENJE PRIVREDNE KOMORE) IZ BEČA, INOVACIONIM CENTROM IZ BANJALUKE,

PRIVREDNOM KOMOROM REPUBLIKE SRPSKE, RAZVOJNOM AGENCIJOM REPUBLIKE SRPSKE, GRADOM DOBOJ I

GRADOM ISTOČNO SARAJEVO

 

objavljuje:

 

Poziv za sva zainteresovana preduzeća iz sektora metaloprerade i drvoprerade (kao i iz drugih oblasti) da se prijave na projekat povezivanja preduzeća iz Republike Srpske sa privrednicima u Austriji.

 

Poslovno povezivanje je namjenjeno rukovodstvu i predstavnicima preduzeća koja su zainteresovana za uspostavljanje poslovne saradnje sa preduzećima iz Austrije a koja imaju interes sklapanja partnerskog odnosa i saradnje u sljedećim oblastima: izvoz, uvoz, zastupništvo, zajedničko ulaganje, itd.

Projekat povezivanja organizovan je u dvije glavne faze i u dvije regije Republike Srpske – Istočno Sarajevo i Doboj:

Faza I

Pripremna obuka odabranih preduzeća iz Republike Srpske koja se sastoji od modula:

 

Modul 1.

Obuka iz oblasti “Međunarodni – brend marketing, strateško planiranje i upravljanje rizicima”. Modul se održava u:

Istočno Sarajevo, ulica Stefana Nemanje 14, u terminu od 18.-20.9.2023 Doboj, Društveni Centra, ulica Cara Dusana 73/5, u terminu od 21.-23.9.2023.

 

Modul 2.

Obuka iz oblasti “Poslovne komunikacija i pregovaranje u kontekstu međunarodne saradnje”. Modul se održava u “online” formatu u terminu od

Istočno Sarajevo 25.-27.9.2023 i Doboj 28.-30.9.2023.

 

Cilj obuke je da se polaznicima prenesu znanja koja mogu doprinijeti efikasnijem nastupu prema preduzećima u Austriji.

Faza II

 

Polaznici koji uspješno prođu obuku dobiće mogućnost da učestvuju na organizovanom studijskom putovanju u Austriju u periodu 06.-09.11.2023 tokom kog će Predstavništvo Republike Srpske u Austriji u saradnji sa Privrednom komorom Austrije organizovati poslovne susrete za sve učesnike programa.

 

Po završetku programa (poslije Modula 2 u Fazi I) provešće se kratka provjera znanja u cilju dobijanja WIFI sertifikata, koji ima karakter javne isprave i važnost u cijeloj EU.

Uslovi učešća:

Na obuku se mogu prijaviti sva zainteresovana pravna lica sa sjedištem u Republici Srpskoj. Jedno prijavljeno pravno lice na program może poslati jednog predstavnika koji će pohađati obuku i učestvovati na poslovnim susretima u Austriji.

Troškovi procesa:

Učesnici koji uspješno završe obuke i steknu pravo na odlazak u Austriju plaćaju dio kotizacije koja uključuje:

 

  • Boravak u Austriji,
  • Organizaciju poslovnih susreta,
  • Troškovi prevodioca i
  • Prevoz

 

Troškove održavanja treniga, boravka u Austriji, organizaciju poslovnih susreta, prevodioce i prevoz najvećim dielom pokriva WIFI International kao i Predstavništvo Republike Srpske u Austriji. Učesnici plaćaju kotizaciju u iznosu od 400,00 KM plus PDV.

 

 

Prijave se dostavljaju na email: pr@rep-srpska.at Kontakt osobe: Mladen Filipović i Anđela Đurić Tel. +43 1 512 1267

Krajnji rok za prijavu na program je 17.09.2023.godine.

Leave a comment