U Inovacionom centru Banja Luka danas je uspješno završena obuka pod nazivom „Finansijska pismenost kao preduslov za razvoj malog biznisa“. Obuku je podržao projekat „Boljom upravom do bržeg ekonomskog rasta“ (EGG2), kojeg finansira Vlada Kraljevine Norveške, a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u Bosni i Hercegovini.

 Obuka je namijenjena mladim preduzetnicima/ama u cilju jačanja njihovih kapaciteta za upravljanje složenim situacijama i pronalaženja  rješenja za izazove u oblasti upravljanja finansijama tokom poslovanja. Kroz teme koje su obuhvaćene obukom, mladi preduzetnici/ce su imali priliku da razumiju osnovne principe finansija, dublje istraže oblast finansijske pismenosti i razviju vještine potrebne za analizu i interpretaciju finansijskih podataka.

 Zahvaljujući ovoj obuci, njeni polaznici stekli su znanja i dobili informacije neophodne za svakodnevno poslovanje.

            „Od ranije smo primijetili da mladim preduzetnicima nedostaje ovaj segment znanja s obzirom na to da je većina novonastalih preduzeća od nas tražila asistenciju kada su finansije, zakonske obaveze ili mogućnosti finansiranja u pitanju. To je bilo dovoljno da zajedno sa kolegama iz finasijskog sektora počnemo da razrađujemo program namijenjen mikro, malim i srednjim biznisima“ – rekao je Drago Gverić, direktor Inovacionog centra Banja Luka. 

 Petar Mihaldžić, projekt menadžer u kompaniji CLEVERLI koja se bavi digitalnim i e-learning rješenjima, kaže da se na obuku prijavio jer mu nedostaje finansijska pismenost.

            „Termini iz ove oblasti koji se svakodnevno koriste meni su bili nedovoljno poznati što je bio dovoljan razlog da se prijavim na obuku i steknem dodatna znanja i iskustva iz oblasti finansijske pismenosti“ – kaže Mihalldžić.

 Obuka „Finansijska pismenost kao preduslov za razvoj malog biznisa“ je organizovana u okviru  projekta “Znanjem do viših poslovnih ciljeva” #Go4NextBusinessLevel. Program je namijenjen mladim preduzetnicima/ma (od 18 do 35 godina) čiji privatni biznisi nisu na tržištu više od pet godina, a sa ciljem da se pruži dodatno znanje i iskustvo u upravljanju mikro, malim i srednjim preduzećima u BiH i tako podigne konkurentnost ovih preduzeća na viši nivo. Cilj projekta unaprjeđenje preduzetničkog ekosistema sa ciljem olakšavanja pristupa kvalitetnim uslugama poslovne podrške i eliminacije barijera za start-up kompanije i mlade preduzetnike/preduzetnice.

 Inovacioni centar Banja Luka kroz projekt “Znanjem do viših poslovnih ciljeva” #Go4NextBusinessLevel će kroz tri programa obuke za mlade preduzetnike/ce u oblastima finansijske pismenosti, agilnog menadžmenta i influencer marketinga, proširiti usluge poslovne podrške usmjerene ka start-up kompanijama i mladim preduzetnicima/cama.

            „Sigurna sam da će mi stečeno znanje iz finansija koristiti u daljem radu. Tek sam otvorila svoju prvu firmu koja radi u sektoru digitalnog marketinga i jedna od stvari koja me je najviše brinula je bila kako ću se snaći u moru informacija i zakonskih obaveza. Ovaj projekat je bar meni dao odgovore na moje nedoumice u pravo vrijeme“ – rekla je Dragana Rauš, vlasnica male kompanije za digitalni marketing pod imenom RAUSH.

 

Leave a comment