Seminar ,,Ekosistem gaming industrije i kako ga podržati” uspješno je realizovan 15.12.2023. godine u prostorijama Privredne komore Republike Srpske u Banjoj Luci.

Inovacioni centar Banja Luka je u saradnji sa Razvojnom agencijom SIMORA iz Siska, Inkubatorom PISMO iz Novske i Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH organizovao ovaj seminar.

Značaj seminara ogledao se nuđenjem modela podrške za gaming industriju uz konkretne preporuke funkcionisanja ekosistema gaming industrije (gamedev) s uključenim akterima, kao i prikazom rada developera u području industrije razvoja i proizvodnje videoigara.

Neke od tema prezentacija na seminaru, pored game developmenta, bile su fotogrametrija i motion capture.

Provođenje ovog seminara je omogućeno u okviru projekta ‘‘Inovacije i digitalizacija malih i srednjih preduzeća u BiH/ EU4DigitalSME‘‘ koji sufinansiraju Evropska unija i Vlada SR Njemačke, a implementira Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).

Leave a comment