Program obuke Finansijska pismenost je osnažena usluga poslovne podrške koja je kreirana kroz nadogradnju postojećeg programa Finansijski inkubator, te je namijenjena start-up kompanijama i mladim preduzetnicama/preduzetnicima u smislu osposobljavanja za upravljanje složenim situacijama i pronalaženja rješenja za sve kritične probleme upravljanja finansijama sa kojima se mogu susresti tokom poslovanja. Pored toga, program obuke pruža preduzetnicima priliku da dublje istraže oblast finansijske pismenosti i razviju vještine analize i interpretacije finansijskih podataka. Program Finansijski inkubator nadograđen je novim oblastima koje nisu činile dosadašnji kurikulum – obukom za izradu finansijskih dokumenata i izvorima finansiranja, te program obuke sada sadrži ukupno tri modula:

a) Finansijska samoprocjena

b) Izrada finansijske dokumentacije: finansijski plan, finansijski izvještaj

c) Izvori finansiranja.

Ova usluga poslovne podrške nadograđena je u okviru projekta ZNANJEM DO VIŠIH POSLOVNIH CILJEVA #Go4NextBusinessLevel koji ima za cilj unapređenje preduzetničkog ekosistema i olakšavanje pristupa kvalitetnim uslugama poslovne podrške za start-up kompanije i mlade preduzetnike/preduzetnice kroz unapređenje postojećih i kreiranje novih usluga poslovne podrške. Kreiranjem novih dostupnih edukativnih programa za mladu preduzetničku zajednicu, projekt ima za cilj osnažiti poslovne kapacitete i vještine start-up kompanija i mladih preduzetnica/ka.

Video materijale o obuci možete pronaći putem linka za YouTube plejlistu: https://youtube.com/playlist?list=PLsZf8F-REkA5RIyEIrP6Ijw-RwrEunkMO&si=JB0AAtA3-uY63tdh

PowerPoint prezentaciju korištenu na obuci možete preuzeti klikom na link: Finansijska pismenost – slajdovi 24.10. (1)

Projekat ZNANJEM DO VIŠIH POSLOVNIH CILJEVA #Go4NextBusinessLevel je podržan u okviru projekta “Boljom upravom do bržeg ekonomskog rasta” (EGG 2), kojeg finansira Vlada Kraljevine Norveške, a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u Bosni i Hercegovini (BiH).

Leave a comment