U okviru projekta „Odgovori kroz politike – implementacija i podrška u razvoju politika u oblasti nauke i inovacija na Zapadnom Balkanu“ (POLICY ANSWERS), otvoren je poziv za finansijsku podršku putem vaučera za inovacije za Zapadni Balkan, u kojoj je jedan od partnera Filozofski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci.

Šta su vaučeri za inovacije?

Inovacioni vaučeri za Zapadni Balkan (IV) su jednostavna i direktna finansijska podrška koju mala i srednja preduzeća kao aplikanti, odnosno korisnici usluga, mogu iskoristiti za pokrivanje dijela troškova usluga koje naručuju od naučnoistraživačkih i razvojnih organizacija, tj. pružaoci usluga. Svrha vaučera je podsticanje saradnje između kompanija i akademskih i naučnoistraživačkih institucija u pravcu sprovođenja inovacionih aktivnosti.

Ko može biti aplikant – korisnik usluge?

Ovaj program podrške namijenjen je privrednim subjektima registrovanim kao mikro, mala i srednja preduzeća (korisnici IV), koji su registrovani u bilo kojoj zemlji Zapadnog Balkana, najmanje 51 posto u privatnom vlasništvu, a osnovani su prema važećim zakonskim propisima o kompanije.

Ko može biti pružalac usluga?

Prihvatljivi subjekti su visokoškolske institucije javnog sektora ili istraživačke i razvojne organizacije javnog sektora, sa najmanje 51 posto direktnog ili indirektnog državnog vlasništva, registrovane u bilo kojoj od ekonomija Zapadnog Balkana. Korisnik i pružalac usluga moraju biti iz različitih ekonomija za svaku aplikaciju.

Budžet?

Ukupan budžet za dodjelu sredstava kroz IV po ovom javnom pozivu iznosi 240.000 eura. Jedan vaučer može pokriti najviše 80 posto ukupnih troškova usluge koju pruža istraživačka organizacija, do iznosa od 8.000 eura bez PDV-a. Primalac vaučera je dužan da sufinansira preostali iznos ukupnih troškova usluge, koji iznosi najmanje 20 posto od ukupnog iznosa računa sa PDV-om od ukupnih troškova.

Rok za podnošenje prijava je 26. jun 2024. godine. Da bi se prijavilo za korišćenje sredstava putem Inovacionih vaučera, kompanija podnosilac zahtjeva mora dostaviti dokumentaciju putem obrasca za prijavu.

Detaljnije informacije o ovom pozivu, kao i materijali za prijavu dostupni su ovdje .

Leave a comment