Digitalni inovacioni hub IDEMO poziva sve predstavnike malih i srednjih preduzeća zainteresovane za digitalnu transformaciju, kao i predstavnike institucija i organizacija koje pružaju podršku MSP, na webinar ,,Digitalna transformacija malih i srednjih preduzeća’’ koji će se održati 30. maja 2024. godine s početkom u 10 časova. Datum: 30. maj 2024. Vrijeme: 10:00—11:15 (GMT+01:00) Predavač: Dragan Vučić (Cyclos Systems) Ovaj događaj je idealan za sve koji žele da unaprijede svoje poslovanje kroz primjenu savremenih tehnologija i strategija. Tema: Praktični vodič za pripremu transformacije O čemu ćemo govoriti:
  1. O digitalnoj transformaciji
  2. Kad je firma spremna za transformaciju
  3. Kako izabrati od čega krenuti
  4. Nekoliko riječi o potrebnim resursima
  5. Nekoliko riječi o odabiru i primjeni tehnologije
  6. Nekoliko riječi o korištenju podataka
  7. O narednim koracima
Ovaj webinar pruža sveobuhvatne informacije i praktične savjete za uspješan prelazak u digitalno doba. Prijava Ne propustite priliku da unaprijedite svoje poslovanje i ostanete konkurentni na tržištu. Prijavite se sada i osigurajte svoje mjesto na ovom informativnom i korisnom događaju. Popunite prijavni obrazac OVDJE. Pristupite webinaru OVDJE. IDEMO je jedan od podržanih digitalnih inovacionih hubova u okviru projekta „Inovacije i digitalizacija malih i srednjih preduzeća/EU4DigitalSME“. DIH IDEMO čine Inovacioni centar Banja Luka, Razvojna agencija Republike Srpske, Privredna komora Republike Srpske, Elektrotehnički fakultet Banja Luka, Agencija za razvoj preduzeća EDA. Cilj digitalnog inovacionog huba IDEMO je da malim i srednjim preduzećima pruži stručnu podršku u procesu digitalne transformacije. Projekat koji zajednički finansiraju Evropska unija i Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Njemačke (BMZ), usmjeren je na uspostavljanje i podršku razvoju digitalnih inovacionih hub-ova (DIH) u Bosni i Hercegovini. Projekat implementira Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ).

Leave a comment