Osnivači

01 Osnivači

pratite nas

Osnivači

MINISTARSTVO NAUKE I TEHNOLOGIJE

Ministarstvo nauke i tehnologije usmjerava,nadgleda, podstiče i podržava razvoj naučno-istraživačkog, visoko-školskog i tehnološko-razvojnog sektora, koji su osnova društveno-ekonomskog i humanog napretka i faktori ostvarenja pretpostavki razvoja društva baziranog na znanju u Republici Srpskoj.

Predstavljajući vodeću stranku i glavni resurs Fondacije, Ministarstvo nauke i tehnologije sudjeluje u finansiranju operativnih troškova i kontinuirano radi na identifikaciji i pružanju ključnih resursa i podrške Centru.

GRAD BANJA LUKA

Grad Banja Luka obezbjeđuje podršku kroz obezbjeđenje infrastrukture za implementaciju projekta, te takođe učestvuje u finansiranju operativnih troškova Centra, uzimajući u obzir da centar pruža dodatnu vrijednost ekonomskog potencijala grada i regije.

UNIVERZITET U BANJOJ LUCI

Univerzitet Banja Luka ima vitalnu ulogu u stvaranju znanja kroz razvoj vještina i ljudskih resursa, što pruža stimulativnu okolinu za proces inovacije. Intenzivna saradnja očekuje se u primjeni vještina, znanja i poslovnim mogućnostima budući da takve aktivnosti imaju višestruke koristi za univerzitet i za centar čiji korijen leži u zajedničkim interesima u inkubatoru, ali takođe i u konsaltingu i edukaciji. Od posebnog je interesa učestvovanje u lokalnim i međunarodnim naučnim istraživačkim programima i projektima.

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

Univerzitet u Istočnom Sarajevu – opsežna saradnja sa bazira se na korištenju vještina, znanja i poslovne mogućnosti, kroz brojne pogodnosti za oba univerziteta i centar: inkubaciju, savjetovanje, trening i prostorije za konferencije. Posebno interesovanje je u učešću u projektima na lokalnom i internacionalnom nivou.

REPUBLIČKA AGENCIJA ZA RAZVOJ MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA

Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća (RARS) ima ključnu ulogu u osiguravanju prostora za Centar kao i pružanju podrške Inkubator odjeljenju. RARS takođe ima i prateću ulogu u potencijalnim projektima „poslovnih vrtova“ koje će centar voditi.

Tu smo za sve dodatne informacije!