JAVNI POZIV: Prijave za ulazak u poslovni inkubator Inovacionog centra Banja Luka

Inkubacija i Akceleracija – koja je razlika?
23/01/2019
ICBL vodi studentice u Bugarsku na školu preduzetništva
07/02/2019

ŠTA JE POSLOVNI INKUBATOR?

Poslovni inkubator predstavlja mjesto gdje su ljudi orijentisani prema razvoju svojih poslovnih ideja, nudeći im produktivno okruženje uz mogućnost kontinuiranog rasta i razvoja . Ako ste početnik u ovoj oblasti, u sklopu projekta na univerzitetu, ili R&D jedinica nacionalne ili internacionalne kompanije, onda je ICBL pravo mjesto da pozicionirate svoj posao.

KOME JE NAMJENJEN POZIV?

Poziv je namjenjen pojedincima ili timovima koji su registrovali preduzeće u prethodnih šest mjeseci, odnosno preduzeće ne smije biti starije od šest mjeseci.

ŠTA DOBIJATE ULASKOM U POSLOVNI INKUBATOR?

 1. Besplatan kancelarijski prostor (plaćaju se samo režijski troškovi)
 2. Besplatnu savjetodavnu podršku u procesu razvoja poslovanja
 3. Pristup događajima, seminarima, radionicama koje organizuje Inovacioni centar Banja Luka i naši partneri
 4. Mogućnost umrežavanja sa potencijalnim klijentima, partnerima i investitorima
 5. Postajete dio naše startup zajednice
 6. Zajedničku realizaciju aktivnosti za koje smatrate da mogu doprinijeti izgradnji i jačanju naše startup zajednice

NAČIN PRIJAVE

Prijave će biti otvorene do 15. februara, a svi prijavljeni pojedinci/timovi će u roku od pet radnih dana biti obavješteni o statusu njihove prijave

 1. Popunite prijavni obrazac
 2. Prijavni obrazac dostavite na info@icbl.ba
 3. Prilikom odabira pojedinaca/timova za ulazak u poslovni inkubator, rukovodimo se sljedećim principima:
 • Inovativnost
 • Zasnovanost na znanju
 • Potencijal za rast sa kapacitetom za stvaranje novih radnih mjesta
 • Tržišnu orjentisanost sa potencijalom za širenje posla na međunarodnom nivou
 • Ekonomsku i finansijsku izvodljivost

 

Za sve dodatne informacije, kontaktirajte nas putem:

Telefona: 051 340 600

E-mail: info@icbl.ba